Управління промисловою безпекою та охороною праці

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.005
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Цивільна безпека
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна