Атестаційний екзамен

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна