Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.00.O.1
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна