Управління структурою і властивостями напівпровідникових матеріалів і приладів, частина 1

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.02.O.30
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна