Мікро та наносистемотехніка

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.01.E.19
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фотоніка
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна