Роль релігії у сучасному суспільстві

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.00.M.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна