Психологія управління поведінкою людини

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.00.M.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна