Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.01.O.22
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Фотоніка
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.02.O.35
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна