Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.01.O.23
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Фотоніка
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.02.O.36
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна