Прилади на основі МОН структур в мікро- і наноелектроніці

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.00.O.002
Кількість кредитів: 10.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна