Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.00.O.015
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна