Інтернет речей та повсюдний комп'ютинг

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.E.39
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна