Розподілені сервісні системи та cloud-технології

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.E.25
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна