Проектування телекомунікаційних мереж (курсовий проект)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.38
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна