Основи електротехніки

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.021
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна