Квантова електроніка, частина 1

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна