Твердотільна електроніка, частина 1

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.030
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна