Фізика напівпровідників та діелектриків (курсова робота)

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.031
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна