Фізика, частина 1

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.005
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: заочна