Фізика, частина 2

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.012
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: заочна