Фізика, частина 3

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.018
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна