Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 3

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор:
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: