Фізика напівпровідників та діелектриків

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.02.E.095
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронні прилади
Лектор:
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: