Основи сенсорної техніки

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.059
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., доц. Кучмій Галина Любомирівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати фізичні принципи побудови сенсорів. 2. Знати технологічні особливості виготовлення сенсорів згідно їх класифікації. 3. Знати основні конструктивні вузли електронних сенсорів та методи їх модернізації. 4. Вміти правильно вибирати тип чутливого елемента відповідно до вимог і характеристик сенсора. 5. Вміти узгодити чутливий елемент з вибором і розрахунком оптимальної конструктивної схеми за чутливістю. 6. Вміти вибирати матеріал основних деталей сенсора. 7. Вміти вибирати оптимальну схему включення спроектованого сенсора.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Мікросхемотехніка. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Розвиток сучасної сенсорики. Аналіз математичного моделювання, конструювання та техногії виготовлення електронних сенсорів. Напівпровідникові термодавачі. Напівпровідникові тензоперетворювачі. Фізичні основи, технологія, методи включення та термокомпенсації інтегральних тензоперетворювачів. Фотоперетворювачі, гальваномагнітні, термоелектричні, п’єзоелектричні, оптоелектронні, рідкокристалічні, багатофункціональні та інтелектуальні сенсори.
Методи та критерії оцінювання: • практичні роботи, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Мікроелектронні сенсори фізичних величин. Наук.-навч. вид. В 3-х т./ За ред.З.Ю. Готри – Львів: Ліга-Прес, 2007. 2. Елементи теорії мікроелектронних сенсорів / За ред. З.Ю.Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2001 – 636 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Основи сенсорної техніки

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.02.E.068
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., доц. Кучмій Галина Любомирівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати фізичні принципи побудови сенсорів. 2. Знати технологічні особливості виготовлення сенсорів згідно їх класифікації. 3. Знати основні конструктивні вузли електронних сенсорів та методи їх модернізації. 4. Вміти правильно вибирати тип чутливого елемента відповідно до вимог і характеристик сенсора. 5. Вміти узгодити чутливий елемент з вибором і розрахунком оптимальної конструктивної схеми за чутливістю. 6. Вміти вибирати матеріал основних деталей сенсора. 7. Вміти вибирати оптимальну схему включення спроектованого сенсора.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Мікросхемотехніка. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Розвиток сучасної сенсорики. Аналіз математичного моделювання, конструювання та техногії виготовлення електронних сенсорів. Напівпровідникові термодавачі. Напівпровідникові тензоперетворювачі. Фізичні основи, технологія, методи включення та термокомпенсації інтегральних тензоперетворювачів. Фотоперетворювачі, гальваномагнітні, термоелектричні, п’єзоелектричні, оптоелектронні, рідкокристалічні, багатофункціональні та інтелектуальні сенсори.
Методи та критерії оцінювання: • практичні роботи, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Мікроелектронні сенсори фізичних величин. Наук.-навч. вид. В 3-х т./ За ред.З.Ю. Готри – Львів: Ліга-Прес, 2007. 2. Елементи теорії мікроелектронних сенсорів / За ред. З.Ю.Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2001 – 636 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).