Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням

Спеціальність: Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж
Код дисципліни: 7.126.02.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна