Тестування та керування якістю програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних мереж

Спеціальність: Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж
Код дисципліни: 7.126.02.E.026
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна