Сучасні методи досліджень реальної структури матеріалів мікро-наносистемної техніки

Спеціальність: Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Код дисципліни: 7.153.02.O.4
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна