Фізичні основи магнітоелектроніки

Спеціальність: Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Код дисципліни: 7.153.02.M.16
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна