Іноземна мова за професійним спрямуванням

Спеціальність: Системне адміністрування телекомунікаційних мереж
Код дисципліни: 7.172.02.M.11
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна