Цифрові системи та засоби організації інформаційних мереж

Спеціальність: Системне адміністрування телекомунікаційних мереж
Код дисципліни: 7.172.02.M.24
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна