Іноземна мова за професійним спрямуванням

Спеціальність: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Код дисципліни: 7.172.04.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна