Системне програмування інфокомунікацій

Спеціальність: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Код дисципліни: 7.172.04.M.20
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна