Цифрові системи та засоби організації інформаційних мереж

Спеціальність: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Код дисципліни: 7.172.04.M.25
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна