Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Технології та засоби телекомунікацій
Код дисципліни: 7.172.06.O.015
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Лектор: Викладацький склад кафедри
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи має за мету реалізацію таких завдань: - систематизацію, закріплення та поглиблення теоретичних знань, використання їх для вирішення конкретних інженерних та науково-технічних задач; - підготовка і реалізація плану досліджень; -правильне оформлення результатів роботи у вигляді науково-технічного звіту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Нормативні та професійно-орієнтовані навчальні дисципліни
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська кваліфікаційна робота є завершальною стадією магістерської програми підготовки. Магістерська кваліфікаційна робота виконується у формі дослідницького проекту. Робота доводить уміння автора використовувати теоретичні знання та практичні навички, отримані при освоєнні освітньо-професійної програми.
Методи та критерії оцінювання: -
Рекомендована література: Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (ОП «Технології та засоби телекомунікацій», «Радіоелектронні апарати та засоби») галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» всіх форм навчання, укладачі: Гадьо І.В., Гліненко Л.К., Яковенко Є.І. (сам. видав., рестр. № 9557 від 18.03.2021р.)