Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.152.00.03 Тестування засобів вимірювання та їх програмного забезпечення денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.152.00.04 Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.152.00.05 Інформаційні технології в приладобудуванні денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.152.00.06 Якість, стандартизація та сертифікація денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.152.00.07 Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.153.00.02 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
8.153.00.03 Фізична та біомедична електроніка денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
8.153.00.04 Фотоніка та оптоінформатика денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
8.161.00.03 Технічна електрохімія денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
8.161.00.04 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
8.161.00.09 Процеси і обладнання хімічних виробництв денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
8.172.00.02 Системне адміністрування телекомунікаційних мереж денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
8.193.00.06 Фотограмметрія та дистанційне зондування денна магістр Інститут геодезії 2022
8.281.00.04 Ринкова аналітика денна магістр Інститут адміністрування та післядипломної освіти 2022
9.015.00.00 Професійна освіта (за спеціалізаціями) денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022