Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.073.00.00 Менеджмент заочна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2021
6.075.00.00 Маркетинг денна бакалавр ВСП Інститут підприємництва та перспективних технологій 2021
6.105.00 Прикладна фізика та наноматеріали заочна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2017
6.113.00.00 Прикладна математика та інформатика денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2018
6.113.00.00 Прикладна математика та інформатика денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2019
6.113.00.00 Прикладна математика та інформатика денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2020
6.113.00.00 Прикладна математика та інформатика денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2021
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2021
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2019
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2021
6.122.00.00 Комп'ютерні науки денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2021
6.122.00.00 Комп'ютерні науки заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.122.00.00 Комп'ютерні науки заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2021
6.122.00.09 Системна інженерія (Інтернет речей) заочна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2021