Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
9.022.00.00 Дизайн денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.035.00.00 Філологія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.075.00.00 Маркетинг денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.081.00.00 Право денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.102.00.00 Хімія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.111.00.00 Математика денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.113.00.00 Прикладна математика денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.123.00.00 Комп'ютерна інженерія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.125.00.00 Кібербезпека денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.126.00.00 Інформаційні системи та технології денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.131.00.00 Прикладна механіка денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.132.00.00 Матеріалознавство денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.133.00.00 Галузеве машинобудування денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.136.00.00 Металургія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.144.00.00 Теплоенергетика денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022