Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.131.00.00 Прикладна механіка денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2020
6.131.00.00 Прикладна механіка денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2021
6.131.00.00 Прикладна механіка заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2018
6.131.00.00 Прикладна механіка заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2019
6.132.00.00 Матеріалознавство денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2021
6.133.00.00 Галузеве машинобудування денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2019
6.133.00.00 Галузеве машинобудування денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2020
6.133.00.00 Галузеве машинобудування заочна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2018
6.133.00.00 Галузеве машинобудування заочна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2019
6.133.00.00 Галузеве машинобудування заочна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2020
6.136.00.03 Комп'ютерно-інтегровані технології художнього та ювелірного литва денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2021
6.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2019
6.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2020
6.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2018
6.144.00.00 Теплоенергетика заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2018