Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
3.133.00.00 Галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
3.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут енергетики та систем керування 2022
3.144.00.00 Теплоенергетика (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут енергетики та систем керування 2022
3.153.00.00 Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
3.171.00.00 Електроніка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
3.172.00.00 Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
3.181.00.00 Харчові технології (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут хімії та хімічних технологій 2022
3.186.00.00 Видавництво та поліграфія (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2022
3.193.00.00 Геодезія та землеустрій (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут геодезії 2022
3.261.00.00 Пожежна безпека (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут будівництва та інженерних систем 2022
9.124.00.00 Системний аналіз денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2022
8.122.00.04 Системи штучного інтелекту денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2022
8.161.00.05 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
6.171.00.00 Електроніка денна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022