Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.O.267
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна

Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.O.346
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Джигіль Ю. Є.; канд. арх, доц. Яців М. Б.; канд. арх, доц. Воронкова І. С.; канд. арх, доц. Гой Б. В.; канд. арх, доц. Гуменник І. В.; канд. арх, доц. Іванов-Костецький С. О.; ст. викл. Кубай Р. М.; ст. викл. Богданова Ю. Л.; ст. викл. Копиляк І. М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою дисципліни є виробити у студентів творчий підхід до архітектурного проектування будівель різного призначення; відпрацювання студентами навичок реального проектування будівель та споруд, набуття досвіду застосування знань з типології принципів та прийомів формування архітектурних об'єктів; отримання досвіду формування архітектурних просторів та дизайну їхнього предметного наповнення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Будівельні конструкції будівель і споруд; 2. Архітектурне проектування громадської будівлі; 3. Архітектурне проектування середовища; 4. Архітектурна фізика.
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська кваліфікаційна робота має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки студента. Проектно-графічна частина показує можливості втілення отриманих теоретичних положень у конкретні проектні пропозиції. Склад, масштаб креслень, їх композиційне розташування узгоджуються з керівником роботи. Подача матеріалів на планшетах повинна мати логічний порядок і структуровано розвиватися від висвітлення актуальності питання до способів його вирішення. Проектна пропозиція повинна базуватися на особливостях природних умов ділянки та архітектурного середовища фрагменту міста, де ведеться проектування об’єкту, а також виходячи з типології об’єкту.
Методи та критерії оцінювання: Контроль відсутній.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра архітектури для студентів IV курсу денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура», спец. 6.120.103 «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький, І.М. Копиляк, О.В. Проскуряков. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 24 с. 2. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. –М.: Мир. 1976. – 374с. 4. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642с. 5. Методичні вказівки до виконання графічної частини бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів базового напряму 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький, І.М. Копиляк. – Львів, 2016. – 32 с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. 8. Проскуряков В. Комплекс завдань та методичні вказівки до курсових проектів з дизайну архітектурного середовища громадських будівель і споруд для студентів Інституту архітектури ІІІ-V курсів: методичні вказівки. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 144с.

Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.O.268
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна

Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.O.384
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Юрій Ярославович Дубик - доцент Мирон Васильович Демків - к.т.н., доцент Ростислав Богданович Гнідець - к.арх., доцент Юрій Володимирович Лукомський - к.арх., доцент Василь Михайлович Петрик - к.арх., доцент Леся Ярославівна Чень - к.арх., доцент Ігор Юрійович Бокало - к.арх., ст.викладач Максим Романович Ясінський - к.арх., ст.викладач Ірина Ігорівна Погранична - к.арх., асистент Юлія Вячеславівна Фролова - к.арх., асистент
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою дисципліни є виробити у студентів творчий підхід до архітектурного проектування будівель різного призначення; відпрацювання студентами навичок реального проектування будівель та споруд, набуття досвіду застосування знань з типології принципів та прийомів формування архітектурних об'єктів; отримання досвіду формування архітектурних просторів та дизайну їхнього предметного наповнення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельні конструкції будівель і споруд; Архітектурне проектування громадської будівлі; Архітектурне проектування середовища; Архітектурна фізика. Містобудівне проектування Архітектурне проектування інтер'єрів Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури Багатофункціональний архітектурний комплекс
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська кваліфікаційна робота має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки студента. Проектно-графічна частина показує можливості втілення отриманих теоретичних положень у конкретні проектні пропозиції. Склад, масштаб креслень, їх композиційне розташування узгоджуються з керівником роботи. Подача матеріалів на планшетах повинна мати логічний порядок і структуровано розвиватися від висвітлення актуальності питання до способів його вирішення. Проектна пропозиція повинна базуватися на особливостях природних умов ділянки та архітектурного середовища фрагменту міста, де ведеться проектування об’єкту, а також виходячи з типології об’єкту. Методи та критерії оцінювання: Студент працює з керівником..
Методи та критерії оцінювання: Контроль відсутній
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальність 191 Архітектура та містобудування) / Укл.: Демків М.В., Петрик В.М., Ясінський М.Р., Погранична І.І.,. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 30 с. 2. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. Друге видання, виправлене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 3. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування : навч. посібник / С. В. Ганець, А. В. Гоблик, Ю. В. Ідак, Г. Є. Кознарська, Ю. І. Криворучко, Т. М. Мазур, Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, І. В. Русанова, І.В. Склярова, Н. С. Соснова, С. П. Тупісь, І. Я. Черняк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 4. Містобудівне проектування. Частина ІІ: Проектування структурних елементів міста: навч. посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. В. Ідак, Т. М. Мазур, І. В. Русанова, Н. С. Соснова, Ю. Р. Петровська, В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, Є. І. Король, С. П. Тупісь, Я. О. Онуфрів, О. А. Кліщ, А. О. Ігнатюк, Я. Т. Сеньковська, Р. І. Любицький, Т. М. Максим’юк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 с. 5. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. .
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.O.308
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к. арх., доц. Тупісь Степан Павлович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння предметної області та фаху; • Навички використання інформаційних та комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм та використання існуючих; • Компетентно виконувати архітектурно-містобудівну документацію об’єктів архітектури та містобудування; • Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати і узагальнювати інформацію економічного та соціального характеру в процесі проектування об’єктів соціального спрямування – шкіл, садків, центрів реабілітації, центрів дитячого розвитку та ін. • Знання санітарно-гігієнічних норм, пожежної безпеки, основ формування безпечного та доступного для неповносправних середовища життєдіяльності; • Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Типологія громадських будівель і споруд. • Основи комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів • Основи та методи архітектурного проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська кваліфікаційна робота: - передпроектні дослідження території проектування, транспортно-пішохідних зв’язків та вихідних умов; - архітектурно-планувальна і ландшафтно-просторова організація об’єкту; - суміжні дисципліни; Проектна пропозиція по об’ємно-просторовій та архітектурній організації громадського об’єкту (площею не більше 2000 м.кв.). Проектна пропозиція повинна базуватися на особливостях природних умов ділянки та архітектурного середовища фрагменту міста, де ведеться проектування об’єкту, а також виходячи з типології об’єкту . Обґрунтування стилістичних та композиційних особливостей запроектованої архітектури об’єкту громадського призначення. Розроблення та обґрунтування прийнятої конструктивної схеми проектованого об’єкту. Розуміння застосування основних конструктивних схем та вміння виконувати робочі креслення. Склад проекту: моделі архітектурно-просторової організації об’єкту, Поверхові плани, план першого поверху з фрагментом генплану, фасади, перетини об’єкту, що характеризують прийняте архітектурне вирішення, конструктивні вузли, аксонометричне зображення архітектурно-просторової організації об’єкту з показом оточуючого міського середовища, видові зображення об’єкту, пояснювальна записка (20-25 стр). Графічне опрацювання проектних концепцій за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи в програмах (на вибір): MicrosoftWord, AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, CorelDraw, Lumion; Artlantis, 3DSMax.
Методи та критерії оцінювання: Бакалаврська кваліфікаційна робота (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. 2. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд //Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 3. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.