Системне адміністрування телекомунікаційних мереж

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.36
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: доцент Кирик Мар’ян Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Детальне знання та розуміння роботи та функції рівнів основних мережевих моделей: OSI та TCP/IP; • Знання основ маршрутизації, комутації та новітніх мережевих технологій; • Володіння навиками адміністрування телекомунікаційних мереж; • Знання принципів технічного обслуговування та адміністрування мережевих пристроїв. • Вміння знаходити, аналізувати та усувати несправності програмного та апаратного характеру в телекомунікаційних та інформаційних мереж.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Телекомунікаційні та інформаційні мережі, ч. 2 • Кінцеві пристрої абонентського доступу • Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж
Короткий зміст навчальної програми: Корпоративні телекомунікаційні мережі. Інфраструктура телекомунікаційної мережі. Протокол Spanning Tree. Протоколи RSTP та Rapid PVST+. Технології агрегації каналів. Адміністрування мережевих пристроїв. Протокол DHCP. Корпоративні телекомунікаційні мережі. Інфраструктура телекомунікаційної мережі. Протокол Spanning Tree. Протоколи RSTP та Rapid PVST+. Технології агрегації каналів. Адміністрування мережевих пристроїв. Протокол DHCP. Інструменти моніторингу роботи мережі. Протокол SNMP. Служби та сервіси Інтернет-провайдера. Служба підтримки. Процес пошуку несправностей в мережі. Пошук та вирішення проблем в мережі.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід,екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищіх навчальних закладів./ П.П.Воробієнко, Л.А.Нікітюк, П.І.Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. 2. Крэйг Хант. TCP/IP. Сетевое администрирование, 3-е издание . – М.: - Символ-Плюс, 2004 – 816 с. 3. Таненбаум Э. Компьютерные сети – СПб.: - Питер, 2007 – 991 с. 4. Кесрин Пакет, Дайана Тир. Создание масштабируемых сетей Cisco. – М.: - Cisco Press, 2002 – 792 с.