Основи мікро- та нанотехнологій

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.E.047
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна