Електронні системи інтернету речей, частина 2

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.E.055
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна