Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.O.32
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.46
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.O.62
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: Викладачі кафедри РЕПС, призначені наказом по Університету
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: За час практики студент повинен вивчити в обсязі, необхідному для виконання роботи: - обчислювальну техніку та програмне забезпечення; - обладнання, апаратуру, контрольно-вимірювальні прилади; - питання організації науково-дослідних та проектних робіт; - передову техніку та технології в галузі своєї спеціальності; - досвід наукових працівників, провідних інженерів, проектувальників РЕА; - питання економіки, організації виробництва, державні та промислові стандарти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: дисципліни за профілем МКР
Короткий зміст навчальної програми: Індивідуальне завдання визначається темою МКР і може включати наступні розділи: 1. Огляд сучасної літератури за вибраною темою МКР. 2. Збір вихідних даних, необхідних для розв'язування наукової проблеми. 3. Вивчення нормативної документації, пов'язаної з темою МКР. 4. Вивчення (розробка) методики проведення розрахунків . 5. Вивчення (розробка) методики проведення експериментів. 6. Вибір та обгрунтування методів аналізу, синтезу, оптимізації вузлів, систем за допомогою ЕОМ. 7. Вибір алгоритму розв'язку поставленої задачі.
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усна (80% - письмовий звіт про практику, 20% - відповідаючи на запитання членів комісії)
Рекомендована література: Рекомендована література включає в себе основні підручники та посібники з профільних дисциплін, економіки та організації виробництва, а також матеріали, надані підприємством (кафедрою) і підбирається студентом в процесі роботи над МКР.

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.78
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: Викладачі кафедри РЕПС, призначені наказом по Університету
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: За час практики студент повинен вивчити в обсязі, необхідному для виконання роботи: - обчислювальну техніку та програмне забезпечення; - обладнання, апаратуру, контрольно-вимірювальні прилади; - питання організації науково-дослідних та проектних робіт; - передову техніку та технології в галузі своєї спеціальності; - досвід наукових працівників, провідних інженерів, проектувальників РЕА; - питання економіки, організації виробництва, державні та промислові стандарти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: дисципліни за профілем МКР
Короткий зміст навчальної програми: Індивідуальне завдання визначається темою МКР і може включати наступні розділи: 1. Огляд сучасної літератури за вибраною темою МКР. 2. Збір вихідних даних, необхідних для розв'язування наукової проблеми. 3. Вивчення нормативної документації, пов'язаної з темою МКР. 4. Вивчення (розробка) методики проведення розрахунків . 5. Вивчення (розробка) методики проведення експериментів. 6. Вибір та обгрунтування методів аналізу, синтезу, оптимізації вузлів, систем за допомогою ЕОМ. 7. Вибір алгоритму розв'язку поставленої задачі.
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усна (80% - письмовий звіт про практику, 20% - відповідаючи на запитання членів комісії)
Рекомендована література: Рекомендована література включає в себе основні підручники та посібники з профільних дисциплін, економіки та організації виробництва, а також матеріали, надані підприємством (кафедрою) і підбирається студентом в процесі роботи над МКР.

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.05.O.92
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.06.O.106
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.07.O.120
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.08.O.134
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна