Квантова механіка і статистична фізика, частина 2

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.024
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна