Функціональна електроніка

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.E.052
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна