Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.045
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна