Мікроелектронні засоби інтернету речей

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.E.054
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна