Атестаційний екзамен

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.044
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна