Мікроелектронні сенсори біомедичного призначення інтернету речей (курсова робота)

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.E.067
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна