Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.042
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна